diumenge, 30 de novembre de 2014

AV Enginyers, 'spin off' de LEAM-UPC i Vibcon: Tecnologia contra el soroll dels trens

Les persones que superen el mig segle de vida saben perfectament el significat de la paraula sotragueig aplicada a la circulació de trens. Els ferrocarrils i metres moderns, en canvi, pràcticament no fan soroll. "Durant els últims anys s'ha millorat la infraestructura -des dels carrils, les travesses i el balast- i també el material mòbil, amb trens cada vegada més eficients i confortables, no només per als passatgers sinó també per a l'entorn", recorda Joan Cardona, soci fundador i director tècnic d'AV Enginyers, una empresa sorgida d'un centre universitari que es dedica a la investigació i les solucions aplicades en enginyeria acústica i vibracions com les provocades pels ferrocarrils.

AV Enginyers va néixer el 2008 com a empresa de base tecnològica gràcies a la col·laboració i experiència del Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya (LEAM-UPC) i Vibcon, empresa dedicada al desenvolupament de sistemes d'aïllament de les vibracions.

L'equip d'AV Enginyers es va marcar com a objectiu transferir el coneixement cap a la indústria i generar productes i processos més silenciosos en infraestructures de transport, per aconseguir al mateix temps que les explotacions siguin més respectuoses amb el medi ambient i millori el confort dels usuaris i els ciutadans afectats.


Joan Cardona treballava al Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya i una de les seves línies d'investigació eren les vibracions degudes a les infraestructures ferroviàries. Treballaven en investigació aplicada amb les administracions i empreses públiques com a principals clients. "Va arribar un punt en què aquesta feina tenia poc futur dins de la universitat i, amb el suport de Vibcon i de la mateixa UPC es va apostar per la creació de l'empresa AV Enginyers", resumeix Joan Cardona.

El primer projecte destacat va ser realitzat per encàrrec de l'UTE Túnel Terrassa, responsable de la prolongació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Terrassa. La feina consistia per una part en l'estudi dels sorolls i vibracions provocats per la tuneladora i les obres de construcció, amb l'objectiu d'assegurar el compliment de les normatives i evitar els possibles efectes sobre les persones i la integritat de l'estructura dels edificis pròxims. D'altra banda, l'encàrrec incloïa l'estudi predictiu de les vibracions que generarà la circulació de trens en servei comercial en el nou tram, i la possible percepció d'aquest fenomen per part de la població.

"L'avantatge de fer aquest tipus d'estudis en fase de projecte és que permeten avançar-se al que passarà, amb la qual cosa es poden fer proposades de mesures correctores abans que l'obra estigui acabada i evitar així les molèsties als ciutadans i les despeses suplementàries que suposarien les obres de millora a posteriori".

En el cas del túnel de Terrassa, l'estudi d'AV Enginyers va permetre comprovar que el projecte inicial incorporava solucions molt eficients des del punt de vista d'atenuació de vibracions.

Un projecte molt similar va ser realitzat al túnel de Sabadell, amb un estudi predictiu de les vibracions que es poden esperar pel pas de trens en aquest tram i comprovar si la solució inclosa en el projecte original era la més adequada.

AV Enginyers ofereix serveis d'assessorament, càlcul i disseny de solucions per a un control òptim del soroll i de les vibracions en quatre àmbits fonamentals: transport, medi ambient, industrial i edificació. El core business de l'empresa és l'impacte acústic d'infraestructures i l'impacte vibratori d'infraestructures ferroviàries.

De forma paral·lela als projectes comercials d'aplicació immediata, AV Enginyers dedica part de la seva activitat a projectes d'investigació. En aquest camp, la primera iniciativa destacada va sorgir a partir d'una ajuda en el marc del programa Torres Quevedo, que actualment gestiona el Ministeri d'Economia i Competitivitat, per estudiar la relació entre l'estat de conservació de les rodes dels trens i les vies amb el nivell de vibració generat durant la seva circulació.

AV Enginyers, d'altra banda, és soci col·laborador -amb Adif i la Universitat de Cantàbria- del projecte europeu d'investigació Recytrack, una iniciativa que coordina Acciona Infraestructuras i que té per objectiu comprovar l'eficàcia tècnica i ambiental de la instal·lació sota les vies fèrries d'un material fabricat a partir de pneumàtics utilitzats. "Es trituren els pneumàtics fora d'ús, es barregen amb resines i es fabrica una manta elastomèrica que es col·loca sota del balast, la capa de grava en la qual s'assenten les travesses de les vies, amb l'objectiu de reduir les vibracions que es produeixen pel pas dels trens i millorar també el manteniment de la infraestructura", explica Cardona.

En aquest projecte, "AV Enginyers està duent a terme la caracterització dinàmica d'aquestes solucions -és a dir, saber quin comportament tenen aquests productes quan passa un tren per sobre- i desenvolupa un model analític de predicció per calcular l'atenuació de vibracions que produirà l'aplicació d'aquesta manta de pneumàtics usats". Una vegada que aquests materials estiguin instal·lats, AV Enginyers s'encarregarà també de comprovar si es compleixen les previsions realitzades sobre l'efectivitat d'aquesta solució.

Buscar solucions abans no apareguin els problemes

AV Ingenieros col·labora amb l'enginyeria Ayesa en un projecte d'investigació en què s'estudien, de manera predictiva, les vibracions que es generen en diversos tipus d'obres públiques i com es propaguen aquestes vibracions al terreny i com acaben afectant les edificacions. L'objectiu és saber tots aquests detalls en fase de projecte, és a dir, abans no comencin les obres, i així poder introduir canvis en la forma de treball o la maquinària abans que es produeixin els problemes, insisteix Joan Cardona, director tècnic d'AV Enginyers.

Un altre dels projectes d'investigació en què participa AV Ingenieros és Shift²Rail, una iniciativa tecnològica europea que s'emmarca en el programa que finança projectes d'investigació i innovació, Horizonte 2020, amb l'objectiu de concentrar la major part de la investigació en el sector ferroviari. "Hem donat suport a aquesta iniciativa europea participant en la fase de preparació i ara estem esperant que surtin les primeres call o propostes concretes per començar a treballar", indica Joan Cardona.

[Article publicat el 28 de setembre de 2014 a la pàgina 'De la ciència al mercat', del suplement setmanal d'economia 'Diners' del diari La Vanguardia. Text: Joaquim Elcacho.

Passeu cada diumenge pel punt de venda habitual i no us perdeu els articles d'aquesta secció en l'edició paper de La Vanguardia. També en l'edició digital Premium, per a subscriptors.]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada