dilluns, 14 d’abril de 2014

Hydrokemós crea un nou sistema per netejar l'aigua contaminada pels residus dels porcs

La contaminació de l'aigua, en les seves múltiples versions, és un dels problemes més importants que afecten el medi ambient, la qualitat de vida de les persones i, també, l'activitat de les empreses. La relació entre empreses i qualitat de l'aigua no es limita a les sancions econòmiques que poden ser imposades a les indústries o als ramaders que provoquen abocaments il·legals a rius, mars o aigües subterrànies. En algunes zones, com la comarca d'Osona, "la falta d'aigua potable impedeix des de fa anys la implantació o el creixement de diverses empreses, un problema que es podria solucionar en part utilitzant l'aigua subterrània que ara està molt contaminada amb nitrats, procedents dels purins de les granges de porcs", explica Josep-Alfons Canicio, professor de l'IQS.

Responsables de l'Agència Catalana del Aigua (ACA) van comentar fa una dècada a Canicio que important que podria ser per al medi ambient i per al món empresarial el desenvolupament de nous sistemes eficients i econòmics per solucionar la contaminació per nitrats. Canicio es va prendre aquell comentari com un repte i va començar a treballar en nous dispositius per fer front a aquest problema, que afecta gairebé la meitat de les aigües subterrànies de Catalunya...

Les tècniques disponibles per a la remediació de l'aigua contaminada per nitrats són l'osmosi inversa, l'electrodiàlisi i les resines d'intercanvi iònic. Tots aquests procediments generen fins a un 20% de salmorra de nitrats i altres sals que constitueixen un residu tòxic i perillós (RTP) de difícil eliminació i que consumeix de l'ordre del 20% de l'aigua. El cost mitjà total del tractament és com a mínim de l'ordre de vuit o nou euros per quilogram de nitrat eliminat. Una alternativa més avançada és el tractament biològic, que no genera residus perillosos però que exigeix una forta inversió en obra civil que assimila els seus costos al de les anteriors tècniques disponibles.

"Vam parlar del problema amb els responsables de l'ACA l'any 2004 i durant diversos anys vam treballar en diversos sistemes fins que el 2011 vam arribar al desenvolupament del que denominem electrodesnitrificació per a la potabilització d'aigua contaminada per nitrats, un sistema que ja hem patentat i estem demostrant que funciona", explica el professor Canicio. El treball ha estat canalitzat a través de l'empresa Hydrokemós, una spin-off de l'IQS, de la qual és directora general l'enginyera IQS Ruth Canicio, filla de Josep-Alfons Canicio. Participen en el capital d'Hydrokemós les empreses Dr. Canicio Consulting Chemist i Abisum SL, presidida per Frederic Abelló Riera.

En funcionament el primer prototip

El prototip demostratiu d'aquest sistema, l'HYK-22, està en funcionament des de l'octubre del 2013 a la secció d'Ecotecnologia del Departament d'Enginyeria Química de l'IQS, on segons els seus promotors "ha complert les expectatives de qualitat i cost de l'aigua tractada".

"La nova tecnologia d'electrodesnitrificació és absolutament neta i lliure de residus, i pot portar-se al mercat amb un cost d'entre cinc i sis euros per quilogram de nitrat eliminat, és a dir, menys del 60% del que costa d'aplicar les tecnologies disponibles fins ara per a l'eliminació de nitrats", indica el professor Canicio.

L'electrodesnitrificació d'Hydrokemós opera transformant el nitrat contaminant de les aigües en nitrogen gas innocu i en oxigen, elements que es poden emetre a l'atmosfera sense cap problema. "No hi ha cap mena d'additiu químic, la nova tecnologia utilitza com a reactiu el mateix contingut natural en clorurs de les aigües de pou i l'aprofitament de l'aigua és integral, sense generar cap mena de residu", assegura l'inventor i promotor del projecte.

Hydrokemós ha aconseguit estabilitzar el funcionament de la planta pilot HYK-22 i ara treballa en el projecte d'una planta semiindustrial de demostració de 50 m³/dia, que tractaria aigua d'un pou contaminat real. Aquesta instal·lació serviria per presentar la tecnologia a companyies especialitzades en el tractament i en la distribució d'aigua potable, a les quals Hydrokemós oferirà la venda de la llicència contra royalties de la tecnologia.

Objectiu: el mercat mundial de la descontaminació

"La primera derivada comercial per a la tecnologia desenvolupada a Hydrokemós són les grans companyies subministradores d'aigua", assegura Josep-Alfons Canicio. En aquest sector, "el mercat mundial de descontaminació d'aigües amb nitrats és de 1.200 milions d'euros anuals".

Un segon sector de clients potencials serien els particulars, "els habitatges o granges aïllades, que no estan connectades a les xarxes de subministrament i volen utilitzar l'aigua de pous, avui contaminada per nitrats", explica el professor Canicio. En aquest cas, el sistema Hydrokemós pot solucionar el problema de nitrats amb un consum elèctric "de 70 watts, com el d'una bombeta, per cada 1.000 litres d'aigua tractada al dia".

La tercera aplicació d'Hydrokemós seria "la remediació d'aqüífers", és a dir, la descontaminació de grans masses d'aigües subterrànies. Per aconseguir-ho, Josep-Alfons Canicio pensa en la creació de barreres reactives o de zones del subsòl on s'instal·larien els equips (elèctrodes) amb l'objectiu de descontaminar l'aigua en circulació per aquest aqüífer. El subministrament d'electricitat per a aquests equips es podria aconseguir amb fonts renovables, com l'energia solar o eòlica.

Una vegada més, el principal problema seria la inversió per posar en marxa les instal·lacions. El professor Canicio creu possible que "una part del finançament procedeixi de la

Unió Europea, però abans hem de solucionar el problema dels abocaments de purins. Si continuem contaminant no podem esperar ajuts per descontaminar".

[Publicat el 13 d'abril de 2014 a la pàgina 'De la ciència al mercat', del suplement setmanal d'economia 'Diners' del diari La Vanguardia. Text: Joaquim Elcacho. 

No us perdeu cada diumenge els articles d'aquesta secció en l'edició paper de La Vanguardia i l'edició Premium, per a subscriptors.]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada