diumenge, 22 de desembre de 2013

Una empresa basca amb suport de la UAB crea sistemes de lectura d’electricitat, aigua i gas

En l'era de les noves tecnologies de la informació sembla un anacronisme que els comptadors de consum d'aigua i electricitat continuïn sent de lectura manual. No només perquè els comptadors amb lectura remota o a distància poden millorar la gestió empresarial, sinó també perquè els consumidors que tenen accés a les dades que donen aquesta mena d'aparells poden contribuir a l'estalvi i a l'ús eficient de l'aigua, de l'electricitat i del gas.

Aquestes mena de reflexions devien rondar pel cap dels responsables de les empreses que gestionen el cicle integral de l'aigua i el tractament de residus sòlids urbans quan, fa més d'una dècada, es van començar a plantejar seriosament la necessitat de posar comptadors intel·ligents als seus clients i a la seva xarxa de subministrament. La proposta va trobar una primera col·laboració per part de grups d'investigació i científics de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat del País Basc i el Centre Nacional de Microelectrònica (CNM-CSIC).

Com a resultat d'aquesta suma de necessitat i coneixement, l'any 2004 es va constituir formalment l'empresa Mirakonta, especialitzada "en el desenvolupament de la tecnologia involucrada en el sistema de lectura remota", explica el director, Alfonso Guerendiain. La feina d'aquesta empresa amb seu a Sant Sebastià inclou des de components microelectrònics, sistemes sense fil i antenes fins a les aplicacions que connecten amb els sistemes d'informació centrals de les empreses de serveis, passant pels protocols de xarxa de sensors i pels aspectes de baix consum i llarg abast. El treball de Mirakonta s'estén també a l'adaptació de l'aplicació als diversos dominis (aigua, gas, electricitat i eficiència energètica), amb les corresponents restriccions de seguretat i certificació.

[Fragments inicial de l'article publicat a la pàgina 'De la ciència al mercat' del suplement d'economia 'Diners' del diari 'La Vanguardia'. Text: Joaquim Elcacho. Article disponible en edició en paper i edició electrònica Premium -per a subscriptors.]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada