dimecres, 22 de febrer de 2017

INLOC Robotics crea nous equips per millorant el control del clavegueram

La Unió Europa no sempre respon a les expectatives dels seus ciutadans i empreses. Tanmateix, instruments com els Programa Marc de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació faciliten de manera efectiva el finançament de projectes innovadors i la col·laboració entre científics i empreses de diferents països. La creació de INLOC Robotics SL, en aquest sentit, té els seus antecedents en projectes d'investigació finançats pel Setè Programa Marc de la Unió Europea, recorda Josep Maria Mirats, fundador, soci principal i director general d'aquesta empresa que té com a core business al desenvolupament d'equips per a la inspecció d'infraestructura soterrada.
El treball i l'experiència en projectes europeus va deixar clara la possibilitat de mercat i, després d'un detingut procés de preparació, la idea es va fer realitat al juny de 2014 amb la constitució legal de la nova empresa. Abans de llançar-se a l'aventura empresarial, Josep Maria Mirats treballava com a investigador i director de projectes en CETaqua, Centre Tecnològic de l'Aigua, creat per Agbar amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC ).

Anteriorment, i durant 12 anys, el fundador de INLOC Robotics va treballar també com a investigador a l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, un centre creat pel CSIC i la UPC, la universitat en què Josep Maria Mirats va realitzar els seus estudis i es va doctorar en Enginyeria Superior de Telecomunicacions, especialitat electrònica.
Un any després de la seva creació, INLOC Robotics va necessitar una ampliació de capital per presentar-se a una convocatòria estatal i, "vam tenir la sort que CIMNE Tecnologia, una empresa creada el 2011 pel Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria, s'interessés pel nostre treball i poc després es va incorporar com a soci ", recorda Mirats. També en 2015 es van incorporar a INLOC Ferran Plana (màster en robòtica per la UPC) i, com a personal de suport, Natàlia Alonso, Thaydy Bernal, Cristina Català i M. Àngels Viciana.
El treball de INLOC que va resultar atractiu per CIMNE Tecnologia es centra en el desenvolupament d'equips per a la inspecció del clavegueram. Actualment, la revisió de l'estat de conservació i funcionament de les clavegueres es porta a terme introduint un dispositiu dotat d'una càmera, unit per un cable a una estació mòbil de control. Des del lloc de control es dirigeix ​​el dispositiu i es reben imatges de l'interior de la claveguera.
Quan el tècnic responsable de la inspecció s'observa una obstrucció o una avaria que requereix una intervenció determina el punt aproximat en el qual s'ha de realitzar l'excavació des de la superfície mesurant la longitud del cable desplegat. Amb aquest sistema, el marge d'error en la localització de l'avaria és bastant gran, en ocasions, de fins a cinc o sis metres.
Un dels projectes en què treballa INLOC Robotics consisteix en instal·lar en els dispositius que s'introdueixen en els embornals uns sensors que permeten determinar la seva posició amb un marge d'error de només 20-25 centimètres, a més de facilitar un mapa del recorregut realitzat per aquest dispositiu. En aquest cas s'utilitzen tècniques que en el camp de la robòtica van ser creades per localitzar robots.
En un segon projecte, utilitzant tècniques de deep learning (aprenentatge profund, conjunt d'algoritmes en aprenentatge automàtic), INLOC Robotics aprofita les imatges gravades pels dispositius que s'introdueixen en el clavegueram la per a la detecció automàtica de defectes com oclusions, despreniments o desplaçament de juntes. El sistema creat per aquesta empresa amb seu a Barcelona millora la precisió en la detecció de problemes en aquestes infraestructures soterrades i "és molt més ràpid, reduint el cost de les actuacions de forma significativa", destaca el seu director general. En països com Alemanya és obligatori revisar de manera periòdica l'estat d'aquest tipus d'infraestructures i en el futur és possible que aquestes inspeccions preventives s'implanti en el conjunt de la Unió Europea.
Les possibilitats de mercat per a productes com els que ofereix INLOC Robotics, en aquest sentit, sembla que són molt àmplies i diverses empreses del sector ja han manifestat el seu interès.
"Tenim dos prototips en fase de demostració i en un any podríem tenir al mercat els primers equips comercials", explica Josep Maria Mirats.

L'impuls dels Programa Marc

Des de la seva creació al 1984, els Programes Marc han tingut un paper de transcendental en el foment i suport a la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Unió Europea. Creats amb l'objectiu de millorar de la competitivitat mitjançant el finançament fonamentalment d'activitats en règim de col·laboració transnacional entre empreses i institucions de recerca, els successius programa han millorat la posició d'Europa en el panorama científic i tecnològic mundial. El Setè Programa Marc, que va abastar el període 2007-2013, per exemple va posar en joc un pressupost de 53.000 milions d'euros.

Artícle publicat a la pàgina 'De la ciència al mercat', del suplement Diners del diari La Vanguardia. 19 de febrer de 2017. Text: Joaquim Elcacho /  Trad. semiautomàtica /

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada