dilluns, 12 de gener de 2015

BETA i Bigas Alsina executen un projecte per convertir el pèl porcí en combustible

Fa dècades que el pèl de porc va deixar de ser utilitzat a gran escala per a la fabricació de raspalls i brotxes. Ara, el pèl porcí és bàsicament un residu que provoca despeses de gestió a les empreses del sector, a més de problemes per al medi ambient. Pot semblar una minúcia però Sergio Ponsá, director del Centre Tecnològic BETA (Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya) i membre de la Xarxa Tecnio (ACCIO), explica que "una granja de Catalunya que sacrifica cada dia 2.000 porcs genera com a mínim dues tones diàries de pèl, a l'estiu una mica menys i a l'hivern una mica més".

Cal recordar que cada any passen pels escorxadors catalans més de 17 milions de porcs (el 41% de la producció porcina de tot l'Estat), es pot calcular que anualment es genera en aquestes instal·lacions la respectable xifra de 17.000 tones de pèl de porc.

Sergio Ponsá coneix aquesta xifra perquè és un dels responsables d'un projecte d'investigació i desenvolupament centrat precisament en la recerca d'alternatives de tractament i valorització del pèl i dels residus sòlids del sector porcí, promogut per INNOVACC (Clúster Carni Porcí de Catalunya). Els primers resultats d'aquest projecte van ser presentats el passat 9 d'octubre a la seu a Girona de l'empresa Bigas Alsina, responsable de l'execució d'aquesta iniciativa al costat del Centre Tecnològic BETA.L'estudi de valorització del pèl de porc és un dels gairebé 90 projectes d'investigació i desenvolupament que ha promogut i coordinat durant els últims sis anys per INNOVACC.

"El nostre treball ha consistit a buscar una tecnologia per millorar la gestió i valoritzar dels residus dels escorxadors, com el pèl de porc o els fangs de desbast primari", explica Sergio Ponsá. Després de descartar la possibilitat d'utilitzar aquests subproductes per a la producció de farines per a l'alimentació animal, l'alternativa que es va considerar més viable va ser la transformació del pèl de porc en material combustible, utilitzable com a alternativa al gasoil, gas natural o biocombustibles que s'utilitzen a les calderes dels mateixos escorxadors, per exemple.

La col·laboració entre un centre d'investigació i una empresa ha estat decisiva en el desenvolupament del projecte. "Bigas Alsina disposa d'una planta pilot a Girona que permet fer treballs i proves de laboratori com el que es plantejava en el projecte de valorització del pèl porcí plantejat en el marc d'Innovac", explica Frederic Bigas, gerent de l'empresa. "Amb la nostra màquina hem pogut dur a terme, a escala pilot, l'assecatge d'aquest producte i realitzar el procés d'hidròlisi que permet trencar la cadena de proteïna del pèl per a l'ús posterior com a combustible", indica Frederic Bigas. "Després de diverses proves hem comprovat que el poder calorífic del pèl és molt elevat i que, una vegada tractat, el producte resultant pot ser utilitzat satisfactòriament en equips de l'estil de les calderes de biomassa", resumeix el gerent de Bigas Alsina, una empresa amb més de 60 anys d'experiència en la construcció de maquinària per a la indústria càrnia i en la fabricació de generadors de vapor.

Una vegada realitzat el desenvolupament bàsic del producte, l'equip responsable del projecte va posar a prova la combustió del nou compost per assegurar-se que no provoca problemes de contaminació de l'aire. "Els experts del Centre Tecnològic BETA han comprovat que aquest tipus de treball és una novetat a nivell internacional -fins ara ningú no havia desenvolupat un procés per utilitzar el pèl de porc com a combustible- i ens han comentat que estan preparant la publicació d'aquests resultats en una revista científica especialitzada", comenta Frederic Bigas.

Bigas i Ponsá coincideixen a indicar que l'aplicació més útil i fàcil per al nou combustible de pèl de porc serà als mateixos escorxadors, com a alternativa a combustibles tradicionals. "A més de reduir la factura de combustibles com el gasoil, l'aplicació del nou procés reduirà el cost de la gestió del pèl com a residu, de manera que calculem que es pot amortitzar la inversió en aquesta nova tecnologia en pocs anys", afirma Sergio Ponsá.

El projecte de valorització del pèl de porc està finançat pel departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Innovar per millorar la competitivitat

INNOVACC és una associació creada l'any 2008 i que en l'actualitat agrupa 59 empreses del sector porcí i 17 institucions (universitats, ajuntaments, cambres de comerç, centres d'investigació, associacions professionals). Un dels objectius principals d'INNOVACC és promoure la competitivitat de les empreses mitjançant la innovació i durant els últims anys ha dut a terme més de 85 projectes d'investigació i desenvolupament, bona part dels quals estan relacionats amb la reducció de l'impacte ambiental i amb l'eficiència energètica.

Bigas Alsina, igual com la resta d'empreses càrnies que han col·laborat en l'estudi, són socis d'INNOVACC. De la mateixa manera que ho és la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a la qual pertany el Centre Tecnològic BETA, on treballen més d'una vintena de doctors, investigadors i tècnics especialitzats. BETA treballa en investigació, desenvolupament, innovació i transferència en quatre àrees: tecnologies ambientals, ecologia aquàtica i terrestre, indústria i tecnologia agroalimentària i energies renovables.

[Article publicat el 19 d'octubre de 2014 a la pàgina 'De la ciència al mercat', del suplement setmanal d'economia 'Diners' del diari La Vanguardia. Text: Joaquim Elcacho.]

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada