dimarts, 12 de març de 2013

Sospites i desmentits sobre el càncer inoculat al president de Venezuela, Hugo Chávez


La Sociedad Española de Oncologia Médica (SEOM) va emetre dijous passat un comunicat, "en resposta a certes declaracions sobre la possibilitat de que el càncer pugui ser inoculat", referint-se evidentment a les afirmacions de Nicolás Maduro sobre la mort per càncer del president de Venezuela, Hugo Chávez. La nota de SEOM ha estat difosa també per l'agència SINC.

Segons recollien diferents mitjans internacionals, Maduro havia afirmat que, "el Gobierno [de Venezuela] tenía pruebas de que su enfermedad [de Hugo Chávez] no había sido natural, sino inoculada por los enemigos históricos del presidente", segons la nota facilitada el dia 5 per l'agència EFE.

Després d'una llarga introducció, la nota de SEOM responia: "Podemos decir, por lo tanto, que el cáncer no es una enfermedad transmisible, de persona a persona. Ni es factible que a una persona se le pueda inocular un cáncer, salvo en el hipotético caso del trasplante de órganos enfermos con una neoplasia. Tampoco parece probable que una transfusión pudiera transmitir un cáncer. La inoculación de virus (salvo el de la hepatitis y tras un prolongado periodo de infección) tampoco parece probable que pueda provocar en una persona un cáncer. Además la inmensa mayoría de hepatitis no terminan en un cáncer. Por todo ello queremos tranquilizar a los pacientes y sus familiares, en el sentido de que la enfermedad que padecen no ha sido provocada por un “contagio” ni es, a su vez, transmisible a sus seres queridos; y que por tanto, las recientes informaciones aparecidas sobre la posibilidad de “inocular” el cáncer son, desde el punto de vista científico, incorrectas."

Resultat sorprenent que un entitat oficial espanyola faci afirmacions responent o desmentint declaracions d'un dirigent polític estranger, encara que facin referència a un tema mèdic i diguin que les paraules de Maduro, "podrien induir a intranquil·litzar l'opinió pública".

A més, sense donar la raó a Maduro, la SEOM s'equivoca en el redactat de la seva nota perquè, per exemple, per una banda afirma que a una persona no se li pot inocular el càncer i, tot seguit, indica que hi ha possibles excepcions com el trasplantament d'un òrgan amb neoplasia, una transfusió o una inoculació de virus (menciona el de l'hepatitis però hi ha d'altres que també poden causar càncer, p.e. el del papiloma), encara que siguin poc probables.

Tot plegat, sembla que de moment només es pot dir que no hi ha cap evidència científica per afirmar que el càncer que patia Hugo Chávez va ser causat per una inoculació. De la mateixa manera tampoc es pot negar científicament que, en algunes circumstàncies, es pot provocar que una persona pateixi un càncer. Si el govern de Venezuela té dades sobre l'origen de la malaltia de Chávez cal que les doni a conèixer; mentrestant potser no cal que cap organització mèdica espanyola fiqui cullerada.

Nota de SEOM:
http://www.seom.org/es/notas-prensa/104127-comunicado-sobre-la-posibilidad-de-que-el-cancer-pueda-ser-inoculado
Nota de SINC:
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-expertos-descartan-que-se-pueda-inocular-un-cancer-a-una-persona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada